המשתתפים בשיעור הקבוע ברי"ף היומי במכון לב

 

 • אהוזי ידידיה
 • אזולאי יוסף
 • אפריאל יוסף
 • בוקארה יוסי
 • בן שושן הדריאל
 • בן שושן יצחק
 • גולשה רבי
 • וקנין יצחק
 • זייתון יהודה
 • זרגרי רפאל
 • חלימי אוריאל
 • טויטו אילן
 • כהן אושרי
 • כהן אברהם
 • כהן נתנאל
 • כרייף אליהו
 • לוי אהרון
 • לסרי משה
 • משיח אוריאל
 • סבאג דניאל
 • סמדג'ה דוד
 • עמיחי דעאל
 • פרייליך שמואל
 • קדיס אלעד
 • קסה לוטה
 • קריאף שמואל
 • קריגר יוחאי
 • שטרית דוד
 • בובלי אברהם

 

 
© Created by Eliaou Krief and Ouriel Halimi | reproduction interdite même partielle