רבנו יונה, רבנו יונה מגירונדי

נפטר ב -1263

 

ר' יונה בן ר' אברהם גירונדי 'החסיד' חי בגירונה וברצלונה שבספרד במאה הי"ג, נולד בשנת ד"א תתק"מ ונפטר בטולידו בשנת ה"א כ"ד. איש הלכה ובעל מוסר. היה בן-דודו, מחותנו וידידו של הרמב"ן. בצעירותו למד בישיבות צרפת ופרובנס, והושפע הרבה משיטת הלימוד של בעלי התוספות, וכן מדרכם של 'חסידי אשכנז'. נמשך אחרי רבו (ר' שלמה בן אברהם מן ההר) במלחמתו נגד ספר "המדע" ו"מורה נבוכים" לרמב"ם, שנסתיימה בשריפת ספרי הרמב"ם על ידי האינקוויזיציה. היה מהראשונים שהכניסו את תורת חכמי צרפת לישיבות ספרד. בברצלונה עמד בראש ישיבה גדולה, ובין תלמידיו שם היו גם הרשב"א, הרא"ה ועוד. רבינו יונה פירש מסכתות רבות בתלמוד; ידוע בעיקר פירושו על הרי"ף למסכת ברכות, שנדפס בכל הגמרות לצד הרי"ף [הפירוש נערך בידי תלמידיו, ולכן הוא נקרא 'פירוש תלמידי ר' יונה']. ר' יונה חיבר גם דרשות ופירושים על התורה ועל ספר משלי, וכן ספרי הלכה ומוסר. ספרו המפורסם 'שערי תשובה' נדפס לראשונה בפאנו בשנת רס"ה [1505], ומאז פעמים אין-ספור. חיבר גם כן את "ספר היראה". ועוד חיבורים רבים כגון: פירוש לספר משלי; חידושים לכמה מסכתות מן הש"ס; מגילת סתרים; הלכות חנוכה ודרשות. יש לציין כי חלק גדול מספריו בהלכה נאספו ונרשמו מפיו על ידי תלמידיו ולא הוא עצמו כתבם. ר' יונה ביקש לנסוע לארץ ישראל בדרכו עבר דרך טולדו, שם הפצירה בו הקהילה להתעכב זמן מה בעיר, הוא נתרצה, ושם גם נפטר באופן פתאומי.

 

 

 

 
© Created by Eliaou Krief and Ouriel Halimi | reproduction interdite même partielle