לוח רי"ף יומי לשנה ראשונה (אדר תשס"ה-אדר תשס"ו)

בס"ד

תוכנית יומית ללימוד הרי"ף לשנה. ההספק הוא עמוד ליום.

ימי שישי, שבת, וחג מוקדשים לחזרות.

 

מסכתחגים  

א

ב

ג

ד

ה

ו

שבת פרשה

מסכת  ברכות

 

 

כ אדרא

1.3.05

א.

א:

חזרות

ויקהל

 

ב.

ב:

ג.

ג:

ד.

חזרות

פקודי

 

ד:

ה.

ה:

ו.

ו:

חזרות

ויקרא

פורים

ז.

ז:

ח.

ח:

ט.

חזרות

צו

 

ט:

י.

י:

יא.

יא:

1.4.05

 

שמיני

 

יב.

יב:

יג.

יג:

יד.

חזרות

תזריע

 

ניסן

יד:

טו.

טו:

טז.

טז:

חזרות

מצורע

 

יז.

יז:

יח.

יח:

יט.

חזרות

אחרי

פסח

חזרות

חזרות

חזרות

חזרות

חזרות

חזרות

ז פסח

 

יט:1.5.05

כ.

כ:

כא.

כא:

חזרות

קדושים

 

כב.

כב:

כג.אייר

כג:

כד.

חזרות

אמור

 

כד:

כה.

כה:

כו.

כו:

חזרות

בהר

לג בעומר

כז.

כז:

כח.

כח:

כט.

חזרות

בחוקתי

 

כט:

ל.

ל:

לא1.6.06

לא:

חזרות

במדבר

 

לב.

לב:

לג.

לג:סיון

לד.

חזרות

נשא

שבועות

לד:

חזרות

חזרות

לה.

לה:

חזרות

בהעלותך

 

לו.

לו:

לז.

לז:

לח.

חזרות

שלח

 

לח:

לט.

לט:

מ.

מ:

1.7.05

קרח

 

מא.

מא:

מב.

מב:

מג.

תמוז

חוקת

מסכת שבת

מג:

מד.

מד:        

מה. 

א.

חזרות

בלק

 

א:

ב.        

ב:

ג.

ג:

חזרות

פינחס

 

ד.

ד:

ה.

ה:

ו.

חזרות

מטות

 

ו:

ז.1.8.05

ז:

ח.

ח:

חזרות

מסעי אב

 

ט.

ט:

י.

י:

יא.

חזרות

דברים

ט באב

חזרות

יא:

יב.

יב:

יג.

חזרות

ואתחנן

 

יג:

יד.

יד:

טו.

טו:

חזרות

עקב

 

טז.

טז:

יז.

יז:

יח.1.9.05

חזרות

ראה

 

יח:

יט.אלול

יט:

כ.

כ:

חזרות

שופטים

 

כא.

כא:

כב.

כב:

כג.

חזרות

כי תצא

 

כג:

כד.

כד:

כה.

כה:

חזרות

כי תבא

 

כו.

כו:

כז.

כז:

כח.

חזרות

נצבים

ר"ה

כח:

כט.

תשס"ו

חזרות

כט:

חזרות

וילך

יום כיפור

ל.

ל:

לא.

לא:

 

 

האזינו

סוכות

לב.

לב:

חזרות

חזרות

חזרות

חזרות

סוכות חוה"מ

סוכות

חזרות

חזרות

חזרות

חזרות

לג.

 

בראשית

 

לג:

לד.

לד:

1.11.05לה.

לה:חשון

 

נח

 

לו.

לו:

לז.

לז:

לח.

 

לך לך

 

לח:

לט.

לט:

מ.

מ:

 

וירא

 

מא.

מא:

מב.

מב:

מג.

 

חיי שרה

 

מג:

מד.

מד:

מה.

1.12.05מה:

כסלו

תולדות

 

מו.

מו:

מז.

מז:

מח.

 

ויצא

 

מח:

מט.

מט:

נ.

נ:

 

וישלח

 

נא.

נא:

נב.

נב:

נג.

 

וישב

חנוכה

נג:

נד.

נד:

נה.

נה:

 

מקץ

 

טבת

 1.1.06 נו.

נו:

נז.

נז:

נח.

 

ויגש

 

נח:

נט.

נט:

ס.

ס:

 

ויחי

 

סא.

סא:

סב.

סב:

סג.

 

שמות

 

סג:

סד.

סד:

סה.

סה:

 

וארא

 

סו.

שבט סו:

סז.

1.2.06 סז:

סח.

 

בא

עירובין

סח:

א.

א:

ב.

ב:

 

בשלח

טו בשבט

ג.

ג:

ד.

ד:

ה.

 

יתרו

 

ה:

ו.

ו:

ז.

ז:

 

משפטים

 

ח.

ח:

ט.

ט: אדר

1.3.06

י.

 

תרומה

 

י:

יא.

יא:

יב.

יב:

 

תצוה

פורים

יג.

יג:

יד.

יד:

טו.

 

כי תשא

 

טו:

טז.

טז:

יז.

יז:

 

ויקהל פקודי

א לחודש

 

חגים

 

ין"ט שני

 פורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Created by Eliaou Krief and Ouriel Halimi | reproduction interdite même partielle