שמות

לרפואה

להצלחה

לעילוי נשמת

כהן נתנאל

רבקה בת מרים

אסתר בת רבקה

רבי בן יוסף

בובלי אברהם

משה בן הלגה

אברהם בן רחל

יצחק בן קמרה

יוחאי קריגר

ברוך ישראל בן מרים

יצחק בן דבורה

אריאל בן שרה

גולשה רבי

יוסף בן חנה

אלישבע בת דבורה

זיוה בת דינה

אילן טויטו

מרגלית בת מזל טוב

יוסף בן ג'נטילל

באילה בת יוסף

כהן אברהם

אברהם בן חנה

נקש קלואה

שירי בת אסתר

משיח אוריאל

רפי בת סנובר

ליאור בן אסתר

הרב אברהם מאזוז

יהודה זייתון

רפאל בן רחל

אבשלום בן שושנה

ורדה בת פלילה

אושרי כהן

יהושוע בן לבנה

דוד בן דומיניק

שלום הכהן

דוד סמדג'ה

פלילה בת מסעודה

אברהם בן אהרון הכהן

כמונה הכהן

יצחק בן שושן

תמר בת פלילה

אסתר בת רבקה

יהודה ופורטונה זייתון

חלימי אוריאל

אברהם בן חיים

אהרון בן ססיליה

בינת שושן

ידידיה אהוזי

שושנה בת חנה

יהודה בן חנה

מסחודה בת משה

אהרון לוי

מירים בת רחל

אוריאנה בת מרים

ג'טל דבואר סללום

לסרי משה

שישה בת מומה

חנה בת דנה

אוזיאל בת הדון ניסים

סבאג דניאל

מסעוד בת אסתר

יוסף בן מלכה

אברהם בן רחל שוקר

בוקארה יוסי

שלום בן יטח

יהודה בן מלכה

יצחק בן שימחה

יוסף אזולאי

רחמים בן יוסף

שלום בן עפרה

משה בן תמר

אלעד קדיס

שולחנה בת שימחה

עמנואל בן אלגריה

זכריה בן אהרון

 

שרל נקש

עפרה בת עדינה

יהודה בן יעקב

אליהו בובלי

שלומית בת עפרה

חנה בת יוסף

חנה בת דנה

רחל בת עפרה

חנוכה בן שלמה

זיבה בת אסתר

וכן להצלחת כל עם

ישראל

עדינה בת יחזקאל

מורדכי בן ראובן

וכן לעילוי כל הנפטרים

רחל רוחמה בת עישה

רות בת אלגריה

יוני בן רות

יואל בן רות

תמר בת רות

נעמי בת רות

 

יוסף בן מלכה

 

סוליקה בת תמר

אלגריה בת שמחה

יהודה בן שמחה

שמעון בן סוליכה

לידה קלה למיכל בת

עפרה

מלכה רחל בת שמחה ומשפחתה 

וכן לכל חולי עמך בית ישראל

 

 
© Created by Eliaou Krief and Ouriel Halimi | reproduction interdite même partielle